Home » Fjällen » Om olyckan är framme

Om olyckan är framme

När man befinner sig ute i vildmarken är det viktigt att man har vissa rutiner för vad som skulle kunna gå fel, och för vad man bör göra i sådana fall.

Sverige är förvisso inte Ryssland, vilket innebär att man aldrig är helt isolerad från omvärlden, men om olyckan är framme kan sekunder vara livsavgörande, och då gäller det att någon i gruppen har nödvändiga kunskaper i bl.a. första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Det är viktigt att en förbandslåda alltid ingår i packningen, och att denna innehåller de mest livsnödvändiga sakerna. Den bör också vara lätt åtkomlig, och helst ligga längst upp i packningen. Allra viktigast är dock att alla i gruppen behärskar första hjälpen. Man bör därför träna innan på vilka situationer som kan uppstå, och se till att alla i gruppen vet hur man lägger ett stöd eller ett tryckförband.

Men att kunna ta hand om någon är inte hela hemligheten bakom första hjälpen: det gäller även att kunna larma ambulansen, var man än befinner sig. Idag har alla mobiltelefoner, men det gäller att dessa klarar av lite påfrestningar om man är ute i fält. Se därför till att ha en hållbar modell, ansluten till en operatör som har bra täckning i det område dit du ska.

Comments are closed.